COVID

M ČR štafet – opatření k zamezení šíření koronaviru:

S účinností od čtvrtka, dne 24.9.2020, se v celé ČR snižuje limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob pokud se akce koná ve vnitřních prostorech, a na 2000 osob, pokud se akce koná venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na provedení hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků.

Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup. Z výše uvedeného důvodu tímto prosíme všechny účastníky o důsledné dodržování následujících opatření:

1) Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky akutní virózy, nebo jste byli nedávno v kontaktu s akutně nemocným, který by mohli mít COVID-19, závodů se neúčastněte.

2) Příjezd na závody dle vydaných Pokynů k závodům, na parkovišti dbejte pokynů pořadatelů, mějte prosím připraven poplatek parkovného 50 Kč. Parkoviště je připraveno dostatečně prostorné tak, abychom zajistili potřebné rozestupy také mezi osobními automobily.

3) Všichni závodníci, doprovod či diváci musí mít nasazenu roušku po celou dobu pobytu v prostoru závodu (parkoviště, shromaždiště), vyjma rozcvičení a samotného závodu. Každému účastníku doporučujeme vybavit se také skládací židličkou (popř. karimatkou) k sezení za účelem sledování závodu.

4) Závod je koncipován jako soutěž klubových štafet, jednotlivé kluby si zajistí dostatek vlastních oddílových stanů, které postaví v předem vyznačených sektorech.

5) Vyznačené sektory smí závodníci opustit pouze za účelem nezbytné účasti na závodu a rozcvičení, popř. návštěvy toalet.

6) Pro účely rozcvičení je zřízen lesní prostor v západní části od Honova mlýna, tento je definován tréninkovou mapkou, jež budou k dispozici v oddílové obálce na prezentaci, spolu se startovními čísly. Tréninkový prostor je dostatečně prostorný, rozcvičující se závodníci se zde budou moci na závod připravit individuálně při dodržení dostatečných rozestupů.

7) Doprovod závodníků, závodníci a diváci (ze závodníků, kteří již závod absolvovali, se stávají spořádaní diváci, dbající zde uvedených pokynů) budou moci závod sledovat buď z oddílového sektoru, popřípadě z dalšího vyhrazeného sektoru pro diváky, budou tak činit pouze v sedě, při dodržení min 2m odstupů.

 8) Pokud se technického vybavení závodníků týče, preferujeme, aby závodníci v maximální míře využili SI čipů bezkontaktního ražení systému BEACON.

9) Jako dodatečné opatření musíme bohužel zrušit původně plánovaný provoz občerstvení, prosím doneste si s sebou dostatek vlastního jídlo a nápojů, abyste dostatečně zajistili požadavky vlastní výživy a občerstvení.

10) Využívejte připravené nádoby s dezinfekcí rozmístěné na shromaždišti a cestou z parkoviště, dezinfikujte si ruce.