Opatření

Vzhledem k aktuální situaci a nařízením MZ jsme nuceni přijat poměrně přísná opatření pro zdárné uspořádání závodu. Závod určitě bude. Co nejrychleji zveřejníme na www opatření, která budou pro pořadatele i účastníky závazná. Minimalizace shlukování, rozestupy, roušky, bez občerstvení, každý vlastní židli, oddílové stany v sektorech, atp. Za podobných omezení jsme zvládli GP Silesia. Všechny síly směřujeme k jednoznačné prioritě, aby sportovní stránka závodu s pomoci všech zúčastněných, nijak neutrpěla.