Pozor na křížení a čísla

Na všech tratích se vyskytují relativně nepřehledná křížení a umístění čísel kontrol. Buďte v těchto pasážích maximálně soustředění (především v oblasti veřejného přeběhu a následného „pytlíku“. Ukázka trati na obrázku je smýšlená, ale dobře popisující skutečnost.